THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG NƯỚC

Xăng tăng giá lên mức hơn 15.000 đồng/lít

 - Kể từ 15h ngày hôm nay (5/5), giá xăng RON 92 tăng 646 đồng/lít, xăng E5 tăng 634 đồng/lít, dầu diesel tăng 650 đồng/lít, dầu hỏa tăng 550 đồng/lít, dầu mazut tăng 300 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính-Công Thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng 3,277 USD/thùng với xăng RON 92, tăng 6,007 USD/thùng với dầu diesel, tăng 4,619 USD/thùng với dầu hỏa, tăng 25,477 USD/tấn với dầu mazut.


Trong lần điều chỉnh này, Liên Bộ giữ nguyên mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Đồng thời, cho phép chi sử dụng Quỹ cho xăng RON 92 là 639 đồng/lít, cho xăng E5 là 672 đồng/lít, cho dầu diesel 846 đồng/lít, cho dầu hỏa 1.029 đồng/kg và 323 đồng/kg dầu mazut.

Do vậy, sau khi chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau: Xăng RON 92 tăng 646 đồng/lít, xăng E5 tăng 634 đồng/lít, dầu diesel tăng 650 đồng/lít, dầu hỏa tăng 550 đồng/lít, dầu mazut tăng 300 đồng/kg.

Giá bán xăng RON 92 không cao hơn 15.586 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 15.076 đồng/lít, dầu diesel không cao hơn 11.023 đồng/lít, dầu mazut không cao hơn 7.860 đồng/kg.

Từ đầu tháng 3 đến nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã tăng 2 lần, tổng cộng tăng gần 1.200 đồng.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 20/4, giá xăng RON 92 được giữ nguyên ở mức giá tối đa 14.940 đồng/lít, xăng E5 cũng được giữ nguyên ở mức giá bán tối đa 14.442 đồng/lít. Các mặt hàng dầu tăng từ 335-500 đồng/lít tùy loại.

Nguồn tin: baochinhphu