Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư TDG, Chủ tịch Tập đoàn Ngân Tín và PT. Petroil Indonesia ký kết hợp tác chiến lược kinh doanh xăng dầu

Ngày 27/5, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết đối tác chiến lược kinh doanh xăng dầu quốc tế giữa giữa Tập đoàn Ngân Tín và PT. Petroil Indonesia.

Theo thỏa thuận Đối tác chiến lược, hai bên khẩn trương cùng nghiên cứu để xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh xăng dầu và gas, đồng thời hỗ trợ nhau cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, cũng như việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Từ đó, khai thác tốt nhất thế mạnh của mỗi bên, tiềm năng của thị trường trong và ngoài nước, cùng gia tăng giá trị trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Indonesia.

Ông Đinh Phú Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư TDG Global, Tổng giám đốc Tập đoàn Ngân Tín - tin tưởng, việc hợp tác giữa Tập đoàn Ngân Tín và PT. Petroil Indonesia là dịp để hai bên cùng phát triển thị trường xăng dầu, gas cả về chất lượng và giá cả, mang lại lợi ích cho hai đơn vị, đóng góp vào phát triển kinh tế của hai đất nước.

“Thông quan sự kiện này, một lần nữa thể hiện những nỗ lực của tập đoàn trong việc phát triển, mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác, phát triển ra quốc tế” - ông Đinh Phú Minh nhấn mạnh.

Hiện nay, Tập đoàn Ngân Tín đã và đang định hướng chiến lược rất rõ ràng và cụ thể khí hóa lỏng là một nguồn nhiên liệu trong tương lai rất cần cho Việt Nam. Do đó, chúng tôi đã thăm dò và tìm hiểu tầng bước, chuẩn bị thủ tục pháp lý tại tỉnh Bến Tre để phát triển một cụ cảng kho về xăng dầu, khí hóa lỏng. Qua đó phát triển ổn định, bền vững và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và góp phần ổn định một phần an ninh năng lượng quốc gia”