SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương. Ông Lê Minh Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
 
1. Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Họ và tên: Võ Anh Thái
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1962
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
Quá trình học tập, công tác
1987 - Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội- bằng tốt nghiệp đại học dài hạn
1988 - Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội – chuyên nghành tiếng Anh
1993 - Tốt nghiệp Học viên Quản lý Kinh tế Quốc tế Hà Lan - Bằng Cao học
1998 - Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội - Bằng Thạc sỹ kinh tế
1988-2004 công tác tại Công ty XNK Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật - Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương)
2004 - Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại Thái Dương
2005 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Thái Dương
Số cổ phần đang nắm giữ: 162.800 (74%)
Những người có liên quan: không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
Lợi ích liên quan đối với đợt phát hành: không

2. Ông Lê Minh Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Họ và tên: Lê Minh Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1975
Quê quán: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quá trình học tập và công tác
1996 - Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng - Bằng tốt nghiệp chính quy
1997 – Phó phòng Kinh doanh Công ty TNHH dầu khí Hà Nội
1998 - Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội – Văn bằng 2 chuyên ngành luật dân sự
2000 - Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội – Đào tạo chuyên tu chuyên nghành Hoá Dầu
2001 – Phó giám đốc Công ty TNHH khí đốt Gia Định
2005 - Tốt nghiệp trường Đại học Hoàng gia Thái Lan- Chuyên nghành Quản lý Kinh doanh - Bằng thạc sỹ
2005 - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương
Số cổ phần đang nắm giữ: 55.000 (25%)
Những người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với đợt phát hành: Không

3. Bà Lê Hồng Loan:

Họ và tên: Lê Hồng Loan
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1975
Quê quán: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Thái Thịnh, Hà nội
Quá trình công tác:
Là kế toán trưởng Công Ty CPTM Sản xuất Thái Dương 10 năm.
Số cổ phần đang nắm giữ: 2.200 (1%)
Những người có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
Lợi ích liên quan đối với đợt phát hành: Không