Phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu đầu tư dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 24/6/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ thu xếp  vốn phát hành trái phiếu 260 tỷ đồng cho dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2, (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) giữa Ngân hàng HD Bank, Công ty CP Chứng khoán HD và Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global.

Ông Trương Đình Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị TDG Global - cho biết: Việc ký kết biên bản ghi nhớ đánh dấu sự hợp tác quan trọng giữa các bên trong việc huy động vốn cho dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2 (do TDG Global làm chủ đầu tư).

“Việc ký kết biên bản ghi nhớ cũng góp phần hiện thực hóa dự án của TDG Global trong thời gian tới. Biên bản ghi nhớ cũng thể hiện sự tin tưởng của Ngân hàng HD Bank, Công ty Chứng khoán HD vào tiềm năng phát triển của dự án và năng lực của Tập đoàn Ngân Tín và TDG Global” - Ông Trương Đình Hải nhấn mạnh.

Song song với việc triển khai thực hiện dự án, thời gian qua, Công ty cổ phần đầu tư TDG Global đã không ngừng nỗ lực trong phát triển và mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt, sự kiện ông Trương Đình Hải- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Ngân Tín trở thành Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global (có mã chứng khoán TDG - sàn HOSE), ông Đinh Phú Minh trở thành Phó Chủ tịch HĐQT mang ý nghĩa to lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp.