Nhà máy Thái Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
Địa chỉ: Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (84-204) 2244.903  -  Fax: (84-204) 3661.311
E-mail: thaiduonggas@gmail.com
Tất cả trường có dấu : * là bắt buộc.
Họ và tên * :
Email * :
Tiêu đề * :
Nội dung * :