ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công ty CP Đầu tư TDG GLOBAL đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2024, nhằm thông qua kế hoạch trả cổ tức, kế họach tăng vốn, và bổ sung thành viên hội đồng quản trị (HĐQT).

Đại hội cổ đông đã thông qua các nghị quyết, bao gồm Kế hoạch kinh doanh năm 2024, kế hoạch trả cổ tức và thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ, cũng như bổ nhiệm HĐQT năm 2024; thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội thông qua kế hoạch duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại; tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động; nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2024.

Năm 2023 do chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vì đại dịch COVID-19, kết quả hoạt động của công ty có sự sụt giảm. Doanh thu thuần của TDG GLOBAL tăng 3.91% so với năm 2022. Tuy nhiên so với kế hoạch đặt ra, kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt các chỉ tiêu. Doanh thu thuần năm 2023 đạt 94,46% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 26,85%; lợi nhuận sau thuế đạt 24,74%.

Năm 2023, Ban Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Với kết quả kinh doanh không đạt theo kế hoạch đề ra, HĐQT đã có những thay đổi để năm 2024 Công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kế hoạch năm 2024, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 1.490 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5,05 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 4,04 tỷ đồng.

Dịp này, Đại hội đồng cổ đông cũng bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT. Theo đó, với số phiếu cao, ông Trương Đình Hải đã chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư TDG GLOBAL; ông Đinh Phú Minh làm Phó Chủ tịch HĐQT TDG GLOBAL, nhiệm kỳ 2021-2026.

TDG Global đã và đang tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ mang lại doanh thu lớn như: Kinh doanh thép, vật liệu xây dựng, các sản phẩm nông nghiệp, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh nhà xưởng cho thuê, xây dựng và tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm công nghệ cao, sản xuất kinh doanh năng lượng điện tái tạo. Trong chiến lược phát triển trung và dài hạn, TDG Global thực hiện nghiên cứu chăn nuôi bò chất lượng cao tại Lào trên diện tích 150ha; thực hiện làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đưa dự án Cụm Công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn sớm khởi công trong tháng 6 năm 2024.