Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022
Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL thăm và tặng quà Tết Nhâm dần 2022

Đầu tháng 01 năm 2022, Chi bộ Công Ty CP Đầu Tư TDG GLOBAL đã kết hợp với Công Ty CP DAMO GROUP đến thăm và tặng quà tết 2022 cho một số tổ chức, trường mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình và Lạng Sơn.