CHI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Phát triển Đảng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân ở Bắc Giang

(BGĐT) - Ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, công tác phát triển Đảng trong đội ngũ chủ doanh nghiệp tư nhân được quan tâm, góp phần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Phát huy vai trò hạt nhân

Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương (KCN Đình Trám-Việt Yên) năm 2015, sau khi được Chi bộ các doanh nghiệp KCN (thuộc Đảng bộ Các KCN tỉnh) tổ chức lễ kết nạp, đồng chí Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo đơn vị thành lập tổ chức công đoàn nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động; vận động đảng viên đang làm việc trong Công ty chuyển sinh hoạt Đảng từ các địa phương về. 

Cùng với một số quần chúng ưu tú được kết nạp mới, tháng 8-2015, Chi bộ Công ty thành lập với 14 đảng viên, trở thành hạt nhân lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. 

Lo việc Đảng gắn với xây dựng doanh nghiệp

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, được biết: Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30-1-2013 và Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 5-3-2013 của BTV Tỉnh ủy về thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, đến nay, Đảng bộ Khối kết nạp 6 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, nâng tổng số chủ doanh nghiệp tư nhân là đảng viên lên hơn 40 đồng chí. 

Các chủ doanh nghiệp tư nhân là đảng viên luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công nhân. 

Tại Chi bộ Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương (Đảng bộ Các KCN), các quần chúng ưu tú được chủ doanh nghiệp động viên, khuyến khích tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức, từ đó tạo nguồn phát triển Đảng. Hiện nay, hầu hết doanh nghiệp có chủ sử dụng lao động là đảng viên đều đã thành lập tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tập trung được nguồn nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần công nhân lao động.

Từ thực tiễn sinh động ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, có thể thấy tính đúng đắn và hiệu quả mà chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng đem lại. Trở thành đảng viên, chủ doanh nghiệp tư nhân thay đổi nhận thức, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, tạo nền tảng ổn định giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.