Nhà máy Thái Dương

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ảnh lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chi bộ Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương

Công tác phát triển Đảng tại Chi bộ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Thaiduong petrol., JSC

Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần số 2400345718 cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005